Uutiset

2014

15.9. | Maalämpö

Maalämpö on auringosta peräisin olevaa uusiutuvaa energiaa. Maalämpöä hyödyntämällä voit säästää jopa 75 % kotisi lämmityskustannuksista. Maalämpö on ympäristövastuunsa tuntevan kuluttajan valinta. Maalämpö on puhdasta, ympäristöystävällistä ja ehtymätöntä.

Maalämpöjärjestelmä

Maaperän energian talteenottamiseen käytetään lämpöpumpputekniikkaa. Maalämpöjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisprojektina. Valvomme projektin alusta loppuun ja otamme vastuun jokaisen työvaiheen laadullisesta toteutuksesta. Käytämme omaa ammattitaitoista henkilöstöämme koko projektin toteutuksen ajan. Oikein mitoitettu lämpökaivo on lämmön lähteenä ikuinen. Hyvin asennettu ja huollettu järjestelmä säästää luontoa ja energiaa.

Uudis- ja saneerauskohteisiin

Maalämpö sopii energianlähteeksi niin uudis- kuin saneerauskohteisiinkin. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa kohteen lämmitysenergian tarpeen jonka perusteella mitoitetaan kohteeseen lämpöpumppu. Lämpöpumpun oikea mitoitus on tärkeää, jotta lämpöpumpun optimaalinen hyötysuhde saavutetaan. Myös lämpökaivojen oikea mitoitus on avainasemassa.

Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä sopiva järjestelmä tarpeenne huomioiden.

7.5. | Kotitalousvähennys

Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä mm. tavanomaisesta kotitalous, kunnossapito- ja perusparannustyöstä.

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena.

Työn teettäjä voi myös hakea verottajalta etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa. Tässäkin tapauksessa teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa veroilmoituksessa.

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennyksenä voit vähentää 30 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut tai 60 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista.

Lisätietoja: www.vero.fi